Säkerhetsskydd

SÄKERHETSSKYDD

Karma säkerhet är en partner som identifierar, utreder och ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder som stärker företaget. En viktig del i detta arbete är information och utbildning.

Vi kan se en klar tendens att fler och fler företag väljer att ”outsourca” mycket av sin IT-kompetens och framförallt lagerhållning av datamaterial, och att man även i en större utsträckning använder sig av externa bemanningsföretag. Hur ser rutinerna ut i företaget? Vilka har access till företagets information?

Karma säkerhet är en partner som även hjälper företag i förberedelser med sina utländska kunder och leverantörer. I vilka länder verkar Ni? Hur ser hotbilden och riskerna ut i det aktuella landet? Vilka förberedelser och utbildningar bör man ha för att kunna verka i länder där det blir en överförd hotbild?