Stalkning

STALKNING

Att bli förföljd och/eller kontaktad mot sin vilja kan vara mycket obehagligt, oavsett om förövaren är känd eller okänd. Karma Säkerhet besitter stor kunskap och mångårig erfarenhet inom personskydd. Vi jobbar med familjer där vi ser över den totala säkerheten, och säkerhetsskyddande åtgärder, i bostaden och vid resor inom och utanför Sverige.