Privat

PRIVAT

Den personliga säkerheten kan vara i fara utan att en tydlig hotbild förekommer. För att undvika hotfulla eller farliga situationer behövs ett förebyggande säkerhetsarbete, och om ett säkerhetshot presenterar sig är det viktigt att ha en handlingsplan.

Vi hjälper er till ett rationellt synsätt på obehagliga och kränkande händelser där det är viktigt att fatta sansade beslut.

Karma Säkerhet arbetar med säkerhet i och utanför bostaden för att ni alltid ska kunna känna er trygga. Vi är rådgivande vid resor både inom Sverige och utomlands. Familjen är det viktigaste vi har, ta hand om den.