Förebyggande

FÖREBYGGANDE

Att säga att man ”hanterar problem om de uppstår” är ett av de största felen företag gör när det kommer till säkerhet. För att inte få för stora avbräck i det dagliga arbetet behövs förebyggande arbete i händelse av allvarliga incidenter.

Vad, vem, hur och varför är bra ledord att utgå från.

Vad kan ske, vem på företaget har vilka ansvarsområden vid en attack, hur ska företaget hantera en uppkommen situation och varför hände detta just nu?

Vad har ert företag för handlingsplan när något har inträffat? Karma Säkerhet hjälper er att analysera och komma med operativa åtgärder före/efter en särskild händelse.

Hur är företagets anställdas, lednings och ägarstrukturs säkerhetsmedvetenhet? Vår erfarenhet säger att den största missuppfattningen är att säkerhet kostar pengar. Vi på Karma Säkerhet har hjälp många företag att komma till insikt om att en hög säkerhetsnivå och rätt investeringar i själva verket ökar företagets vinst och skänker en större trygghet för både företagets anställda och kunder.