Egendom/Fastighet

EGENDOM/FASTIGHET

Ett företags fysiska egendoms säkerhet beror till större del än många inser på interna rutiner. Det finns mycket man kan göra med larm och övervakningskameror, men de hjälper inte mot en slarvigt stängd dörr eller anställda som väljer att ta för sig av företagets tillgångar.

Karma säkerhet hjälper er med en säkerhetsanalys, och kommer med förslag på åtgärder som förhindrar och försvårar stöld eller andra brottsliga angrepp på både fastigheter och egendomar.