Datahantering

DATAHANTERING

Hur förvarar ni information och hur säker är den? Era system var kanske säkra för ett år sedan, men kan de stå emot en händelse idag?

Våra informationssäkerhetsexperter intrångstestar era system, både inifrån och utifrån. Vi går igenom de rutiner ni har och lägger vid behov upp nya för att säkra upp informationshanteringen. Vid intrång eller försök till intrång hjälper vi er att analysera händelsen och utreder den från början till slut.