Butik och Handel

BUTIK OCH HANDEL

Precis som det finns varierande storlek på affärsinrättningar så finns det olika säkerhetsbehov. Karma Säkerhet arbetar med allt från mindre butiker som behöver extra säkerhet till stora handelsplatser som behöver hjälp med det övergripande, dagliga säkerhetsarbetet.

Vi jobbar till exempel med:

  • Leveranskontroll där vi vid slumpmässiga tillfällen ser till så att allt ser korrekt ut.
  • Utpasseringskontroll där era anställda ombedes att visa upp sin väska och vid behov styrka personalköp med giltig handling.
  • Uppmärksamhetskontroll som genomförs för att undersöka uppmärksamhet och serviceinriktning hos er personal. Denna kontroll utförs av civilklädd personal.
  • Provköp med syfte att säkerställa att er personal registrerar rätt belopp enligt de regler och rutiner ni har satt upp. Även denna kontroll utförs av civilklädd personal.
  • Utbildning för att ge er personal kunskap om hur de ska agera i hotfulla situationer så som rån eller arga kunder, och även för att minska svinn.
  • Säkerhetsanalys av verksamheten. Rådgivning och förslag på åtgärder som preventivt kan hindra att ni kan utsättas för bland annat interna stölder, inbrott, rån med mera. Samhället kan idag skönja en förhöjd hotbild mot speciella verksamheter som till exempel  guld, klockor och kapitalvaror.
  • Stöld/svinn. Tillsammans analyserar vi ert behov och kommer med förslag på operativa åtgärder. Enligt vår uppfattning kan svinnproblematiken delas upp i tre huvuddelar: Personalsvinn, administrativt svinn och till sist stöldsvinn. Alla tre delar är lika viktiga att arbeta med, detta för att öka företagets avkastning. Vi hjälper er med förslag på tekniska lösningar och personalutbildningar som ökar företagets allmänna säkerhetstänkande.

Karma säkerhet är er objektiva partner när det gäller utvärdering av tekniska lösningar inom bland annat larm och kameraövervakning. Vi samarbetar med flera ledande säkerhetsklassade installatörer.