Affärsuppgörelser

AFFÄRSUPPGÖRELSER

När större affärsuppgörelser där det föreligger någon form av risk, gällande både information eller person, ska genomföras erbjuder Karma Säkerhet assistans. Vi kan göra allt från att tillhandahålla en neutral mötesplats till att i förväg säkra en plats vald av er. Vi hindrar känslig information från att läcka ut och tar ansvar för er personliga säkerhet före, under och direkt efter mötet.