Företag

FÖRETAG

Det finns risker inom allt företagande. Det viktiga är hur vi väljer att hantera dessa risker. Oavsett om ni utsätts för externa eller interna hot så behövs det förebyggande arbete och åtgärdsplaner om säkerhetsrisker uppstår.

Karma Säkerhet står till ert förfogande vid både informations- och personalsäkerhetsfrågor. Tillsammans med representanter för er organisation sätter vi upp en strategi för hur vi ska identifiera, och agera på, uppkomna risker. Vi ser över nuvarande eventuella luckor i säkerhetsarbetet och säkrar upp inför framtiden.

Vi finns tillgängliga 24/7 för att kunna ge er hjälp, oavsett om ni befinner er i Sverige eller på resande fot.