Personskydd

PERSONSKYDD

När det kommer till personskydd så kan detta vara nödvändigt från flera olika perspektiv:

Karma säkerhet erbjuder personskydd och andra operativa åtgärder både när det föreligger en förhöjd hotbild, men även i situationer där ett personskydd behövs av protokollnära skäl.

Det finns flera olika nivåer av personskydd och det är därför viktigt att man tar fram en hotbildsanalys och därefter eventuellt sätter in operativa åtgärder. Dessa åtgärder kan enkelt delas upp enligt följande:

  • Karma säkerhet utser en kontaktperson som kontinuerligt har en dialog med skyddspersonen/objektet och är länken mellan skyddspersonen och Karma säkerhet. Vår kontaktperson blir uppdaterad om aktiviteterna kring personen/objektet och kan därefter komma med förslag på lämpliga åtgärder.
  • Karma säkerhet tillsätter en personskyddsgrupp. Denna grupp är också flexibel rent numerärt beroende på vad skyddspersonen/objektet har för program, eller i vilka miljöer som personen vistas.
  • Det finns en hotbild mot själva personen/företaget som förordar ett personskydd. Denna hotbild kan både vara direkt, eller en s.k. överförd hotbild som kommer via tredje part, eller från ett annat land där situationen är en annan.
  • I många fall räcker det med att man först analyserar situationen, för att därefter komma med operativa åtgärder som kan minimera riskerna. Dessa åtgärder kan vara allt ifrån val av färdvägar, in/utgångar och förslag på tekniska åtgärder i form av larm och kameraövervakning.
  • Karma säkerhet analyserar situationen, och därefter låter en av våra kontaktpersoner biträda vid evenemanget.