Eventsäkerhet

EVENTSÄKERHET

Vi säkrar upp ert evenemang, oavsett storlek eller omfattning.

Det kan handla om ett stort sportevenemang eller en filmpremiär. När offentliga människor befinner sig på ert event är det viktigt att de kan känna sig säkra.

Karma Säkerhet finns med från start till slut. Vi gör en riskbedömning av platsen för eventet och koordinerar säkerhetsinsatsen med er personal för att på så sätt kalkylera och minimera eventuella risker och hotbilder. Under eventet är vi närvarande utan att sticka ut och vi ser till så tillställningen flyter på utan otrevliga överraskningar.